SILVA, Evangelina da. «Profesores e escolas. A imagen social do profesor do ensino básico no Portugal contemporáneo (1973-2005)». Universidad de Salamanca, 2009. Director: Dr. José María Hernández Díaz.

+