Sáez Quetglas, Daniel: L’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor i la recuperació del paper educatiu i social de la llengua catalana a Mallorca (1960-1980), Universitat de les Illes Balears, 2015. Director: Bernat Sureda García

  • Secretaría de Redacción Historia De La Educación
    Universidad de Salamanca ?[at]usal.es
+