MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio: «El sistema educatiu a Menorca (1800-1939). Una visió estructural». Ciutadella: Ajuntament de Ciutadella, Institut Menorquí d'Estudis, 2000.

+