ALZINA SEGUÍ, Pere y MANTECÓN, Matilde: «Joan Comas Camps, de pedagog a antropóleg. La lluita per la tolerancia i la solidaritat». Menorca, Institut Menorquí d'Estudis, Conseil Insular de Menorca, 2001.

+