FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: «A educación en Galicia (1669-1970). Aos 150 anos da creación da Escola Normal Superior. Catálogo da Exposición. Textos escolares, escritos de Pedagoxía, prensa educativa». Univ

+