CID FERNÁNDEZ, Xosé M., DAPÍA CONDE, María D. y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Reyes: «Por unha escola do pobo. No centenario de C. F reinet (1896-1996). IX Xornadas de educación para a paz». Vigo: Universidade, 1997.

+