MIRO MONOLIU, María Isabel: «Historia de l’educació jueva a la Catalunya de l’Edat Mitjana». Tarragona: Edicions El Mèdol, 1996.

+