PORTO UCHA, A. S. «A Escola Normal de Pontevedra (1854-1940)». Servicio de publicacións da Universidade de Santiago, 1994.

+