MARQUÉS SUREDA, SALOMÓ.: «Descola pública durant el franquisme. La provincia de Girona (1939-1955)». Barcelona: PPU, 1993.

+