SALES I FAVÀ, Lluís. Crèdit privat i morositat a la Catalunya baixmedieval. Baronia de Llagostera, 1330-1395

+