El "Llibre del Fets" de Jaime I de Aragón como manual militar

+