GARCÍA RIAZA, Enrique (Ed.) «De fronteras a provincias. Interacción e integración en Occidente (ss. III-I a. C.)». Palma: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2011.

+