A cidade e o mondo: romanización e cambio social, edts. S. Reboreda Morillo, P. López Barja de Quiroga, Xinzo de Limia, 1996

+