MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro; AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen; GARCÍA FRASQUET, Gabriel (coords.) «El patrimonio historicoeducatiu valencià. V Jornades d’història de l’educació valenciana». Gandia: Universitat de València, CEIC Alfons el Vell, Ajuntament de G

+