EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel. «La conexión Burjassot. Ayuda Suiza durante la guerra civil (1937-1939)». Burjassot: Plataforma de Burjassot per la III República-Ajuntament de Burjassot, 2011.

+