COSTA RICO, Antón. «A construcción do coñecemento pedagógico. Antecedentes e desenvolvementos no século XX». Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2009.

+