Ferrús Peris, Wilson (coord.): Afussellats. Mestres i republicans, València, Perifèric edicions-Fundació Pascual Tomás-UGT PV, 2021

+