Brasó Rius, Jordi: Diari de Vilamar. Facsímil de l’edició de 1922, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2017, 68 pp.

+