GURRERA I LLUCH, Montserrat: «L’ensenyament a Mataró durant la primera meitat del segle XIX. Gènesi i desenvolupament del sistema educatiu en una ciutat industrial (1808-1868». Facultat de Pedagogía [Dpto. de Teoría e Història de l’Educació], Universitat

  • Secretaría de Redacción Historia De La Educación
    Universidad de Salamanca ?[at]usal.es
+