ROUSSEAU, Jean-Jacques: «Emilio ou da educación». Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, 2006.

+