GABRIEL FERNÁNDEZ, Narciso de: «Escolantes e escolas de ferrado». Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001.

+