VALLS I MONTSERRAT, Ramona: «Escola Nova» i pedagogía catequetica a Catalunya (19001965)» Barcelona: Facultat de Teología de Catalunya, 1997.

+