SALVI TURRO: «Lliçons sobre historia i dret a Kant». Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1997.

+