FLORENSA I PARÉS, Joan: «L’Ensenyament a Catalunya durant el Trienni Liberal (1820-1823): El métode dels escolapis». Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.

+