BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (Coord.): «Historia da Universidade de Santiago de Compostela. vol I: Das orixes ó século XIX». Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1998.

+