CID FERNÁNDEZ, X. M. «Escola, Democracia e República. Teorías e Institucións Educativas en Ourense durante a IIª República». Universidade de Vigo/Concello de Ourense, 1994.

+