BARREIRO RODRÍGUEZ, H., PEÑA SAAVEDRA, V, (Coords.). «Historia de la Educación. Textos comentados». Santiago: Tórculo Edicións, 1994.

+