MOLIST, Núria y RIPOLL, Gisela (eds.). «Arqueologia funeraria al nord-est peninsular (segles VI-XII)». Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2012.

+