Sancho-Vinuesa, Teresa, Universitat Oberta de Catalunya