Angelini, Federica, Universidade de Santiago de Compostela, España