Gilberto Freyre y el hibridismo de la sociedad ibérica

Resumen

El artículo aborda cómo la lectura de los autores españoles Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset fue fundamental para el desarrollo de los temas “regionalismo”, “tradicionalismo” y “formación del pueblo” en la obra de Gilberto Freyre. Argumenta que, además de los temas centrales en su reflexión, el autor pernambucano reivindica el método en el que se basa el abordaje dado por los escritores hispánicos, caracterizando su narrativa. El texto argumenta también que la combinación de esos elementos permite considerar a la Península Ibérica y a Brasil como sociedades caracterizadas por trazos simultáneamente orientales y occidentales. Busca presentar, asimismo, ese perfil híbrido no como una visión dualista, sino componiendo una definición articulada, apuntando una interpretación del conjunto de los autores analizados no marcada por el regionalismo, sino por un carácter totalizador.
  • Referencias
  • Cómo citar
  • Del mismo autor
  • Métricas

Allen M., Vallee-Tourangeau F. (2015). Interactivity defuses the impact of mathematics anxiety in primary school children. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-14.

Ashcraft M., Moore A. (2009). Mathematics anxiety and the affective drop in performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 27, 197-205.

Bates A. L., Ilg F., Baker S.(2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0do 10 lat. Gdańsk: GWP.

Beilock S., Willingham D. (2014). Math anxiety: Can teachers help students reduce it? American Educator, 28-32.

Bekdemir M. (2010). The pre-service teachers' mathematics anxiety related to depth of negative experiences in mathematics classroom while they were students. Educational Studies in Mathematics, 75, 311-328.

Borsich S. (2016). Znaczenie kategorii "zagrożenia stereotypem" dla procesu nauczania i uczenia się. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 19, 3, 75, 67-88.

Brunye T., Mahoney C., Giles G., Rapp D., Taylor H., Kanarek R. (2013). Learning to relax: Evaluating four brief interventions for overcoming the negative emotions accompanying math anxiety. Learning and Individual Differences, 27, 1-7.

Brzezińska A. (2005a). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk :GWP.

Brzezińska A. (2005b). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: WN Scholar.

Butterworth B. (1999). The mathematical brain. London: MacMillan.

Carey E., Devine A., Hill F., Szucs D. (2017). Differentiating anxiety forms and their role in academic performance from primary to secondary school. PloS ONE, 12, 3, 1-20.

Carey E., Hill F., Devine A., Szucs D. (2016). The chicken or the egg? The direction of the relationship between mathematics anxiety and mathematics performance. Frontiers in Psychology, 6, 1987, 1-6.

Chiu L., Henry L. (1990). Development and validation of the Mathematics Anxiety Scale for Children. Measurement and Evaluation in Counselling and Development, 23, 121-127.

Chodura S., Kuhn J-T., Holling H. (2015). Interventions for children with mathematical difficulties. A meta-analysis. Zeitschrift fur Psychologie, 223, 2, 129-144.

Ciesielski K., Pogoda Z. (2005). Bezmiar matematycznej wyobraźni. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Ciesielski K., Pogoda Z. (2013). Królowa bez Nobla. Warszawa: Demart.

Cipora K. (2015). Lęk przed matematyką z perspektywy psychologicznej i edukacyjnej. Edukacja, 1, 132, 139-150.

Cipora K., Szczygieł M. (2013). Gry planszowe jako narzędzie wspomagania wczesnych kompetencji matematycznych. Edukacja, 3, 123, 60-75.

Cipora K., Szczygieł M., Willmes K., Nuerk H-Ch. (2015). Math Anxiety Assessment with the Abbreviated Math Anxiety Scale: Applicability and Usefulness: Insights from the Polish Adaptation. Frontiers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01833.

Dąbrowski M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Warszawa: CKE.

Dąbrowski M. (2013). (Za) trudne, bo trzeba myśleć. O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia. Warszawa: IBE.

Dąbrowski M., Pregler A. (red.) (2014). Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniau zmian w nauczaniu matematyki w klasach I-III. Warszawa: IBE.

Devine A., Fawcett K., Szucs D., Dowker A. (2012). Gender differences in mathematics anxiety and the relation to mathematics performance while controlling for test anxiety. Behavioral and Brain Functions, 8, 33,

https://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/8/1/33.

DSM-5® (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®), Fifth Edition. Washington DC: American Psychiatric Association.

Dweck C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: MUZA.

Encyklopedia Popularna PWN. (2005). Warszawa: WN PWN.

Fajkowska M., Szymura B. (red.). (2009). Lęk - geneza, mechanizmy, funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

Harper N., Daane C. (1998). Causes and reduction of math anxiety in preservice elementary teachers. Action in Teacher Education, 19, 4, 29-38.

Hembree R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 1, 33-46.

Hill F., Mammarella I., Devine A., Caviola S., Passolunghi M., Szucs D. (2016). Math anxiety in primary and secondary school students: Gender differences, developmental changes and anxiety specificity. Learning and Individual Differences, 48, 45-53.

Hopko D., Crittendon J., Grant E., Wilson S. (2005). The impact of anxiety on performance IQ. Anxiety, Stress, and Coping, 18, 1, 17-35.

Hopko D., Mahadevan R., Bare R., Hunt M. (2003). The Abbreviated Math Anxiety Scale (AMAS). Construction, validity, and reliability. Assessment, 10, 2, 178-182.

ICD-10 (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa: UWM Versalius, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Januszewska E. (1995). Osiągnięcia szkolne oraz poziom lęku u dzieci. Badanie uwarunkowań. w:) W. Tłokiński (red.). Lęk - zjawisko umotywowane. (s. 65-80). Warszawa: Autograf.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2006). Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Korolczuk R., Zambrowska M. (2014). Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej. Warszawa: IBE.

Ma X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30, 5, 520-540.

Ma X., Xu J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: a longitudinal panel analysis. Journal of Adolescence, 27, 165-179.

Oszwa U. (2005). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: OW Impuls.

Oszwa U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls.

Oszwa U. (2009). Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce. Lublin: Wyd. UMCS.

Oszwa U. (2017). Wczesna matematyzacja dziecka - czynniki stymulujące i hamujące. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2, 2, 5, 403-414.

Ramirez G., Shaw S., Maloney E. (2018). Math anxiety: Past research, promising interventions, and a new interpretation framework. Educational Psychologist, 53, 3, 145-164.

Schaffer R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: WN PWN.

Trezise K., Reeve R. (2014). Cognition-emotion interactions: patterns of change and implications for math problem solving. Frontiers in Psychology, 5, Article ID 840.

Turska D., Oszwa U. (2017). Nauczycielskie atrubucje zdolności do matematyki uczniów i uczennic. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 24, 25-40.

Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusiak D. (2002). Inwentarz stanu i cechy lęku STAI. Warszawa: PTP PTP.

Rugai Bastos, E. (2020). Gilberto Freyre y el hibridismo de la sociedad ibérica. Revista De Estudios Brasileños, 7(14), 139–152. https://doi.org/10.14201/reb2020714139152

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Elide Rugai Bastos

,
Universidade Estadual de Campinas
Profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp, Brasil).
+