[1]
A. Reixach Sala y P. Verdés Pijuan, «La protesta fiscal: un indicador de la cultura política popular en la Corona de Aragón (siglos XIII-XVI)», Stud. hist., H.ª mediev., vol. 40, n.º 2, pp. 35–57, dic. 2022.