Reixach Sala, A. y Verdés Pijuan, P. (2022) «La protesta fiscal: un indicador de la cultura política popular en la Corona de Aragón (siglos XIII-XVI)», Studia Historica. Historia Medieval, 40(2), pp. 35–57. doi: 10.14201/shhme20224023557.