Reixach Sala, A., & Verdés Pijuan, P. (2022). La protesta fiscal: un indicador de la cultura política popular en la Corona de Aragón (siglos XIII-XVI). Studia Historica. Historia Medieval, 40(2), 35–57. https://doi.org/10.14201/shhme20224023557