(1)
Sánchez, I. El Ataque a La Cultura De Ibn Jaldun. Stud. hist., H.ª mediev. 2009, 23.