(1)
Sánchez de Movellán Torent, I. Furió, Antonio Et Al. (eds.). La Veu Del Regne; 600 Anys De La Generalitat Valenciana. Vol. I: Parlaments Institucionals; Vol. II: La Generalitat Valenciana; Dels orígens a l’abolició Vol. III: La Generalitat Valenciana; Espais I Imatges De La Generalitat. Stud. hist., H.ª mediev. 2022, 40, 273-281.