(1)
S. A. Rodrigues, A. M. Pelaz Flores, Diana. Poder Y representación De La Reina En La Corona De Castilla (1418-1496). Stud. hist., H.ª mediev. 2020, 38, 249-253.