(1)
Martín Viso, I. MOLIST, Núria Y RIPOLL, Gisela (eds.). «Arqueologia Funeraria Al Nord-Est Peninsular (segles VI-XII)». Barcelona, Museu d’Arqueologia De Catalunya, 2012. Stud. hist., H.ª mediev. 2014, 32, 283-286.