[1]
Reixach Sala, A. y Verdés Pijuan, P. 2022. La protesta fiscal: un indicador de la cultura política popular en la Corona de Aragón (siglos XIII-XVI). Studia Historica. Historia Medieval. 40, 2 (dic. 2022), 35–57. DOI:https://doi.org/10.14201/shhme20224023557.