[1]
Sánchez de Movellán Torent, I. 2022. Furió, Antonio et al. (eds.). La veu del regne; 600 anys de la Generalitat valenciana. Vol. I: Parlaments institucionals; Vol. II: La Generalitat valenciana; dels orígens a l’abolició Vol. III: La Generalitat valenciana; Espais i imatges de la Generalitat. Studia Historica. Historia Medieval. 40, 2 (dic. 2022), 273–281.