[1]
C. Miró I Alaix y N. Molist I Capella, «Elements de ritual doméstic al poblat ibéric de La Penya del Moro (Barcelona)», Zephyrvs, vol. 43, oct. 2009.