[1]
T. Escoriza Mateu, « Granada)»., Zephyrvs, vol. 43, oct. 2009.