[1]
S. Sánchez De La Parra Pérez, « ISBN: 978-1-78491322-9»., Zephyrvs, vol. 79, pp. 241–242, jun. 2017.