[1]
García Martín, J.A. 2022. De Chicago a Kent State: un retrato musical de las protestas contra la Guerra de Vietnam. Studia Historica. Historia Contemporánea. 39, (ene. 2022), 235–268. DOI:https://doi.org/10.14201/shhc202139235268.