[1]
J. Muñiz Coello, «La Política Municipal de los Flavios en Hispània. El Municipium Irnitanum», SHHA, vol. 2, nov. 2009.