[1]
I. D. Maroto Rodriguez, « [ISBN:978-0-521-19164-7]»., SHHA, vol. 33, pp. 275–278, dic. 2015.