(1)
Hernández Prieto, E. GARCÍA RIAZA, Enrique (Ed.) «De Fronteras a Provincias. Interacción E integración En Occidente (ss. III-I A. C.)». Palma: Edicions Universitat De Les Illes Balears, 2011. SHHA 2013, 30, 353-356.