(1)
López Barja De Quiroga, P. Estructura Compositiva De La Lex Ursonensis. SHHA 2010, 15.