(1)
Muñiz Coello, J. La Política Municipal De Los Flavios En Hispània. El Municipium Irnitanum. SHHA 2009, 2.