[1]
T. Motos Teruel, « 168 pp»., Aula, vol. 16, pp. 255–256, nov. 2010.